"Sale Off" 40-60%

Saleoff

Khuyến mãi mùa hè

Hổ trợ trực tuyến

 Reservation          Reception
Reservation's Skype   Reception's Skype
Sales Manager           GM
Sales Manager's Skype   General Manager's Skype

Sự kiện & Tin Tức

Phòng hội nghị

    * Diện tích 12m x 24m
    * Set-up kiểu chữ U                :  150 khách
    * Set-up kiểu lớp học              :  210 khách

Phòng họp lớn của chúng tôi có sức chứa trên 200 khách , với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho khách hàng . Và bên cạnh đó với các trang thiết bị:    Âm thanh, Ánh sáng, Máy lạnh - Quạt, Projector, Screen, Flip Chat, Bục nói, Giấy viết, Bảng trắng – Bút lông, Internet Wifi.